Archives


Inštalácia a použitie

. LED profily sa na svoje miesto môžu prilepiť, priskrutkovať, alebo sa môžu použiť špeciálne klipy, do ktorých sa lišta zacvakne. Na spínanie osvetlenia je možné použiť špeciálne spínače miniatúrnych rozmerov, ktoré sa vojdú priamo do týchto výrobkov. Spínače sa používajú dotykové, kedy sa dotykom lišty svetlo rozsvieti, alebo bezdotykové pri ktorých stačí prejsť rukou […]